CUW

Zespól Obsługi Placówek Oświatowych w Wyszkowie istnieje od stycznia 1996 roku jako jednostka budżetowa Gminy Wyszków. .
Z dniem 1 listopada 2016r w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wyszkowie Uchwały Nr XXVII/266/16, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wyszkowie staje się Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie.

Do zadań CUW w Wyszkowie należy obsługa finansowo-księgowo-kadrowa, administracyjna i organizacyjna szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Centrum zajmuje się również organizacją nauki pływania dla uczniów klas drugich gminnych szkół i przedszkoli oraz koordynuje dowóz uczniów do szkół. Ponadto CUW prowadzi Kasę Zapomogowo-Pożyczkową i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w/w szkół oraz niektórych placówek oświatowych w Gminie Wyszków.

Od 5 września 2007 roku funkcję dyrektora pełni Małgorzata Liwartowska.