CUW

Z dniem 1 listopada 2016r w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wyszkowie Uchwały Nr XXVII/266/16, Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie zastąpiło Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wyszkowie.

Zespól Obsługi Placówek Oświatowych w Wyszkowie istniał od stycznia 1996 roku jako jednostka budżetowa Gminy Wyszków. .

Do zadań CUW w Wyszkowie należy obsługa finansowo-księgowo-kadrowa, administracyjna i organizacyjna szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Centrum zajmuje się również organizacją nauki pływania dla uczniów klas drugich gminnych szkół i przedszkoli oraz koordynuje dowóz uczniów do szkół. Ponadto CUW prowadzi Kasę Zapomogowo-Pożyczkową i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w/w szkół oraz niektórych placówek oświatowych w Gminie Wyszków.

Od 5 września 2007 roku funkcję dyrektora pełni Małgorzata Liwartowska.