CUW

Widok wejścia głównego CUW WyszkówZ dniem 1 listopada 2016r w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wyszkowie Uchwały Nr XXVII/266/16, Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie zastąpiło Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wyszkowie.

Zespól Obsługi Placówek Oświatowych w Wyszkowie istniał od stycznia 1996 roku jako jednostka budżetowa Gminy Wyszków.

Do głównych zadań Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie należy obsługa finansowo-rachunkowa, kadrowo-płacowa oraz administracyjna i organizacyjna szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Wyszków, a także Świetlicy „Słoneczna” w Wyszkowie.

Kolejnymi istotnymi zadaniami Centrum są:

  • koordynowanie dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,
  • realizacja kontroli obowiązku szkolnego i nauki młodzieży w wieku 16 – 18 lat,
  • organizowanie przetargów (kompleksowa dostawa gazu do placówek, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie czystości w szkołach i inne),
  • organizacja nauki pływania dla uczniów szkół i przedszkoli,
  • prowadzenie i obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkową i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obsługiwanych jednostek

Od 5 września 2007 roku funkcję dyrektora pełni Małgorzata Liwartowska.