Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”