Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Wyszków w okresie 01.01.2022-31.12.2022
 
Przetarg „Utrzymanie czystości w szkołach na terenie Gminy Wyszków w 2022 roku”

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”


Przetarg na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”