SWZ na „Utrzymanie czystości w szkołach na terenie Gminy Wyszków”

Przygotowywanie i dostarczanie obiadów dla dzieci ze Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszków”
  
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do szkół i przedszkola na terenie Gminy Wyszków”
 
SWZ Dowóz dzieci do szkól Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023-31.12.2023

SWZ DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY WYSZKÓW W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023”

SWZ Utrzymanie czystości w szkołach na terenie Gminy Wyszków w 2023 roku.
 
SWZ na Kompleksową dostawę gazu ziemnego do szkół i przedszkola z terenu Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023-31.12.2023

Przetarg na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Laboratoria przyszłości”
  
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Wyszków w okresie 01.01.2022-31.12.2022
 
Przetarg „Utrzymanie czystości w szkołach na terenie Gminy Wyszków w 2022 roku”

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”


Przetarg na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”