SIWZ na kompleksowa dostawe gazu do szkół z terenu Gminy Wyszków w okresie 01.01.2021-31.12.2022
   
SIWZ – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Wyszków w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

SIWZ – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Wyszków w okresie 01.01.2020 – 31.12.202

Informacja z otwarcia ofert przetarg na dowóz osób niepełnosprawnych na rok 2020

Imformacja o udzieleniu zamówienia na dowóz dzieci do szkól na 2020r