SWZ Dowóz dzieci do szkól Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023-31.12.2023

SWZ DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY WYSZKÓW W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023”