SWZ Utrzymanie czystości w szkołach na terenie Gminy Wyszków w 2023 roku.
 
SWZ na Kompleksową dostawę gazu ziemnego do szkół i przedszkola z terenu Gminy Wyszków w okresie 01.01.2023-31.12.2023

Przetarg na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Laboratoria przyszłości”