SWZ na „Utrzymanie czystości w szkołach na terenie Gminy Wyszków”

Przygotowywanie i dostarczanie obiadów dla dzieci ze Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszków”
  
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do szkół i przedszkola na terenie Gminy Wyszków”